کیسه های کاغذی

مزایا : کیفیت بالای چاپ ، بهداشت مواد غذائی ، مقاوم در برابر خروج پودر