رول های پلی پرولین لمینیت

مزایا : چاپ با کیفیت ، محافظ UV ، بهداشت غذائی ، مقاوم دربرابر رطوبت ، مقاوم دربرابر خروج پودر