رول های پلی پرولین ساده

مزایا : بهداشت غذایی ، محافظ UV ، قابلیت چاپ پذیری