کیسه با لایه داخلی

موارد استفاده:کود، مواد شوینده، آرد و دیگر پودرهای آب دوست 

ویژگی ها: عایق رطوبتی مسلح ، مانع خروج پودر ، استحکام کششی بالا ، ثبات ابعادی ، کیفیت چاپ ، کد بهداشتی مواد غذایی