کیسه ولو دار پلی پرولین

موارد استفاده : خوراک دام به صورت گرانول یا پودر ، گچ ، سیمان ، پودر

ویژگی ها : استحکام کششی بالا ، ثبات ابعادی ، کیفیت چاپ ، مانع نفوذ رطوبت ، کد بهداشتی مواد غذایی