گرانول بازیافت

مزایا :

  • ارزان
  • کیفیت بالای بازیافت با توجه به وجود دستگاه ارما