اخبار

بخش اصلی

راه اندازی سایت جدید

وب سایت گروه تولیدی آپادانا در زمستان  96 با پشتیبانی دو زبان ایجاد گردید.

خوشحالیم به اطلاع مشتریان و همکاران خود برسانیم، وب سایت رسمی شرکت گروه تولییی آپادانا منتشر و از این پس در دسترس شما عزیزان قرار گرفت.