گروه تولیدی آپادانا
info@apadanapg.com
IMG-LOGO

گروه تولیدی آپادانا

تولید کننده انواع کیسه های بافته شده

گروه تولیدی آپادانا

تولید کننده کیسه های بافته شده

رول گونی

رول گونی

رول گونی
سفید خط دار به سفارش مشتری

28/10/1398

مشخصات فنی
نظرات

ارسال نظرات

محصولات مرتبط

رول 10/10/1398
رول رول در عرض های مختلف
رول گونی 25/10/1398
رول گونی رول گونی سبز رنگ
رول گونی 28/10/1398
رول گونی رول گونی به رنگ بژ
رول گونی 28/10/1398
رول گونی سفید خط دار به سفارش مشتری