گروه تولیدی آپادانا
info@apadanapg.com
IMG-LOGO
نمایشگاه Agro Food

نمایشگاه Agro Food

By Admin | 28/03/1398 ' 31/03/1398 | بین المللی | نظرات   0

از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ سالن خلیج فارس

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته

نظرات

ارسال نظرات